Akta Syarikat 2016 menghendaki setiap syarikat melantik juruaudit syarikat untuk tujuan mengaudit penyata kewangan syarikat bagi setiap tahun kewangan.Syarikat perlu berwaspada dan jangan mengambil jalan mudah dan murah dalam melantik juruaudit atas alasan untuk menjimatkan kos.

AWAS kerana ‘juruaudit’ tersebut mungkin sebenarnya penyamar dan tidak berlesen! Anda berisiko untuk ditipu jika tidak membuat semakan terlebih dahulu.

Hubungi:

03-7721 4000

enquiry@ssm.com.my

Share This