Kini para penduduk Kampung Orang Asli Sungai Tuang, Felda Bukit Puchong dan Felda Bukit Mendi yang terletak di bawah kawasan Bera, Pahang tidak lagi menghadapi kesukaran mengakses internet selepas tiga (3) infrastruktur telekomunikasi yang didirikan di sana telah siap dan beroperasi sejak awal Jun 2021.
Ini adalah hasil usaha pihak MCMC dan penyedia perkhidmatan bagi menyediakan liputan internet di kawasan yang terkesan dari masalah liputan jalur lebar sebelum ini.

#jendela
#MCMC
#Pahang

Share This