Aras 3

Senarai Agensi / Perkhidmatan

 • Pos Malaysia Berhad – (PMB)
 • Bank Simpanan Nasional – (BSN)
 • Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan – (MAIWP)
 • Pusat Pungutan Zakat – (PPZ)
 • Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga – (TEKUN)
 • Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani – (FAMA)
 • Amanah Ikhtiar Malaysia – (AIM)
 • Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad – (SME Bank)
 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara – (PTPTN)
 • Indah Water Konsortium Sdn Bhd – (IWK)
 • Bank Pertanian – (Agrobank)
 • Tenaga Nasional Berhad – (TNB)
 • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur – (DBKL)
 • Perbadanan Usahawan Nasional Berhad – (PUNB)
 • Majlis Amanah Rakyat – (MARA)
 • Telekom Malaysia Berhad – (TMB)
 • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat – (LPPKN)

6,666 total views, 1 views today