• Pengenalan Kerajaan akan melancarkan Pusat Transformasi Bandar (UTC) untuk menye…

  Posted on January 8, 2013 by in UTC Perak Pengenalan
  Kerajaan akan melancarkan Pusat Transformasi Bandar (UTC) untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan utama Kerajaan dan sektor swasta yang ditempatkan di dalam satu pusat atau bangunan. UTC juga akan berperanan sebagai pusat setempat bagi aktiviti belia, NGO serta komuniti usahawan. Kementerian Kewangan telah dilantik sebagai peneraju utama UTC di seluruh negara.

  UTC dan RTC merupakan pelengkap kepada Program Transformasi Komuniti (CTP) bagi memastikan segala perkhidmatan, inisiatif dan program Kerajaan dapat memberi manfaat secara maksimum kepada Rakyat. UTC akan diperkenalkan di bandar utama di setiap negeri. Negeri Melaka telah dipilih sebagai projek perintis dan lokasi pertama program UTC dan Kementerian Kewangan mengucapkan terima kasih kepada YAB Ketua Menteri dan seluruh jentera Pentadbiran Negeri Melaka atas kerjasama dan komitmen yang tinggi dalam menjayakan program UTC ini.

  Sebanyak 70 kementerian/agensi, kerajaan dan swasta serta NGO telah membuka kaunter di UTC Melaka di bawah 10 kluster iaitu:

  1. Perkhidmatan Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat
  2. Perkhidmatan Pendidikan, Latihan dan Pekerjaa n
  3. Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan dan Keusahawanan
  4. Perkhidmatan Kesihatan
  5. Perkhidmatan Kewangan
  6. Perkhidmatan Kerajaan
  7. Perkhidmatan Pembangunan Belia
  8. Perkhidmatan NGO
  9. Perkhidmatan Utiliti
  10. Perkhidmatan Keselamatan


  Urban Transformation Centre
  www.utc.my
  Everpro Sdn Bhd (

Comments are closed.