Suruhanjaya Syarikat Malaysia

KENYATAAN MEDIA

SSM MELUASKAN PERKHIDMATAN EZBIZ ONLINE

Kuala Lumpur, 26 Oktober 2016 - Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) baru-baru ini telah melancarkan perkhidmatan terbaru SSM yang dikenali sebagai Ezbiz Online di Aman Central, Alor Setar, Kedah sempena Karnival ONE SSM yang telah dirasmikan oleh Menteri Besar Kedah, YAB Dato’ Seri Ahmad Bashah Md Hanipah dan turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif SSM, Dato’ Zahrah Abd Wahab Fenner. Melalui Ezbiz Online, orang ramai kini boleh mendaftar dan memperbaharui pendaftaran perniagaan milikan tunggal atau perkongsian mereka pada bila-bila masa dan di mana sahaja melalui capaian internet. Orang ramai tidak perlu lagi untuk bergerak ke mana-mana cawangan SSM bagi tujuan berikut dan pastinya sistem ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelanggan SSM kerana ianya bukan sahaja memudahkan orang ramai berurusan dengan SSM, tetapi juga dapat menjimatkan kos, masa dan tenaga.

“Perkhidmatan Ezbiz Online ini telah diperkenalkan pada 17 September 2015 secara projek perintis dan telah dimuat naik secara rasminya pada 2 Oktober 2015. Pada awalnya perkhidmatan ini hanya tertumpu kepada Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan sahaja tetapi kini perkhidmatan ini telah dikembangkan kepada Pendaftaran Perniagaan Baru. Ini bermakna sesiapa sahaja yang ingin mendaftarkan perniagaan baru tidak lagi perlu hadir ke kaunter SSM sebaliknya boleh dilakukan secara dalam talian sahaja.

“Sehingga kini statistik penggunaan Ezbiz Online adalah 5031 untuk transaksi Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan manakala bagi transaksi Pendaftaran Perniagaan Baru adalah sebanyak 318. Saya percaya transaksi penggunaan ini akan terus meningkat pada masa-masa akan datang”, kata Zahrah.

SSM juga ujar beliau lagi, sedang berusaha untuk meluaskan perkhidmatan EzBiz kepada perkhidmatan lain seperti perubahan perniagaan dan penamatan perniagaan sedia ada. Bagi memastikan semua pelanggan menikmati kemudahan perkhidmatan ini, pelanggan dinasihatkan untuk berdaftar sebagai pengguna Ezbiz terlebih dahulu dan hadir ke kaunter SSM sekali seumur hidup bagi tujuan pengesahan pemilikan sebelum boleh menggunakan perkhidmatan ini. Segala maklumat lanjut boleh layari Laman Portal Ezbiz di ezbiz.ssm.com.my.

DIKELUARKAN OLEH: SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
TARIKH: 26 OKTOBER 2016
... See MoreSee Less

Muhamad Amin Fahmi Solahuddin, Izyan Ismail and 3 others like this

View previous comments

Nuzul NazeraSaya dah buat semalam. Tak sampai 10 minit urusan selesai. Terima kasih SSM.

3 hours ago   ·  1

6 Replies

Avatar

Hairul Adhar Ramliadmin terbaeeklah...

4 hours ago   ·  1
Avatar

Hairul Adhar Ramliterbaik!

4 hours ago   ·  1
Hairul Adhar Ramli

Fynna Shukery

2 hours ago   ·  1
Fynna Shukery

Comment on Facebook

KENYATAAN MEDIA

SSM GIAT MENJALANKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SYARIKAT

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) melaksanakan penguatkuasaan sebagai medium untuk melindungi persekitaran korporat dan komuniti perniagaan daripada isu-isu utama yang boleh menjejaskan ekonomi Malaysia. Bagi merealisasikan penguatkuasaan seimbang, SSM menggunakan tindakan penguatkuasaan sebagai strategi menyeluruh. Antara aktiviti-aktiviti penguatkuasaan ini adalah termasuklah tindakan siasatan dan penguatkuasaan yang rutin seperti pemeriksaan fizikal dan semakan pangkalan data SSM.

Dalam menguatkuasakan strategi dan inisiatif penguatkuasaan ini, SSM akan meneruskan tindakan pemeriksaannya terhadap mana-mana entiti-entiti perniagaan bukan hanya terhad kepada entiti yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125], tetapi juga lain-lain jenis atau kategori entiti perniagaan yang didaftarkan di bawah perundangan yang ditadbir oleh SSM. Seperti, sebagai Pendaftar Perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 [Akta 197] serta sebagai Pendaftar Perkongsian Liabiliti Terhad, di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 [Akta 743].

Dalam konteks pemeriksaan melibatkan syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125], SSM ingin menegaskan bahawa pemeriksaan fizikal yang dijalankan ke atas mana-mana syarikat adalah selaras menurut bidang kuasa yang diberikan oleh undang-undang kepada SSM sebagai Pendaftar Syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] untuk menjalankan pemeriksaan ke atas mana-mana syarikat atau perbadanan seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 7B(1) Akta Syarikat 1965.

Seksyen 7B(1) Akta Syarikat 1965 menyatakan:

“Bagi maksud menentukan sama ada sesuatu perbadanan atau mana-mana pegawai perbadanan mematuhi Akta ini, Pendaftar boleh mempunyai akses kepada mana-mana tempat atau bangunan dan boleh memeriksa dan membuat salinan atau mengambil cabutan daripada apa-apa buku, buku minit, daftar atau dokumen dikehendaki oleh atau di bawah Akta ini untuk disimpan oleh perbadanan itu”.

Dengan kuasa yang diperuntukkan di atas dan bagi memastikan syarikat mematuhi mana-mana peraturan yang dikawalselia oleh SSM, SSM mempunyai kuasa untuk memasuki mana-mana tempat atau bangunan bagi memeriksa apa-apa dokumen yang berkaitan tanpa perlu mengemukakan notis terlebih dahulu kepada mana-mana syarikat.

Walaubagaimanapun, jika mana-mana syarikat gagal mengemukakan dokumen-dokumen yang diminta semasa pemeriksaan dijalankan, SSM boleh mengeluarkan notis di bawah seksyen 7B(2) Akta Syarikat 1965 untuk mendapatkan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dan pihak syarikat diberikan masa sehingga 14 hari untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta.

Tindakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh SSM merupakan pendekatan biasa yang merupakan salah satu dari pelbagai pendekatan aktiviti penguatkuasaan dan kawalseliaan SSM. Sepanjang tempoh 2014 hingga Oktober 2016, SSM telah memeriksa sejumlah 9,340 syarikat berhubung pelbagai peruntukan Akta Syarikat 1965. Manakala pemeriksaan berhubung pematuhan seksyen 167 Akta Syarikat 1965, sebanyak 281 syarikat telah melalui proses tersebut dalam tempoh yang sama iaitu memberikan maklumat kepada SSM berhubung amalan penyimpanan rekod-rekod perakaunan di syarikat masing-masing.

Aktiviti kawalselia serta penguatkuasaan yang berterusan adalah agenda utama SSM di samping usaha memberi pendidikan serta kefahaman berhubung kehendak pematuhan undang-undang dan juga amalan tadbir urus korporat terbaik yang disemai kepada komuniti peniaga menerusi Akademi Latihan SSM akan terus dilaksanakan. Usaha ini adalah bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif, meningkatkan tahap pematuhan komuniti korporat yang tinggi serta menjadikan Malaysia sebagai destinasi perniagaan terpilih di peringkat antarabangsa.

DIKELUARKAN OLEH: SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
TARIKH: 26 OKTOBER 2016
... See MoreSee Less

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Laman Rasmi) shared SME Corp. Malaysia's photo.

"PERNIAGAAN ANDA BERMULA DI SSM"

www.facebook.com/smecorpmalaysia/photos/a.411406872205365.105635.207772515902136/1303226983023345...
... See MoreSee Less

HEBAHAN PROMOSI: Untuk dapatkan maklumat bagi pendaftaran perniagaan dan pelesenan, anda boleh layari malaysiabiz.mampu.gov.my/ Smecorp Kelantan SME Corp Kedah & Perlis Sme Corp Johor SME Cor...

View on Facebook

Hatmi Wan, King Tan and 13 others like this

Achmad Noorafzam

2 days ago   ·  1
Achmad Noorafzam

Comment on Facebook

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Laman Rasmi) added 12 new photos.

Tahniah kepada semua pemenang cabutan bertuah SSM Fun Ride sempena Karnival Sukan SSM yang diadakan pada 22 & 23 Oktober 2016.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Laman Rasmi) added 28 new photos.

Kemeriahan acara penyampaian hadiah dan majlis perasmiah penutupan Karnival Sukan SSM 2016 oleh En. Rosli Ahmad, Timbalan KPE (Perkhidmatan Korporat) yang diadakan di Pusat Latihan Agrobank, Bangi.

TAHNIAH DIUCAPKAN KEPADA SEMUA PARA ATLET!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Rashidan Abd Rashid, Norulhidayah Abdullah and 23 others like this

Hairul Adhar RamliTahniah semua...

1 day ago
Hairul Adhar Ramli

Comment on Facebook

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Laman Rasmi) added 5 new photos — with Ah Pai.

SSM Fun Ride pagi ini bermula di Pusat Latihan Agrobank disertai lebih 200 orang peserta.

Turut serta dalam acara Fun Ride ini YBhg. Dato' Zahrah Abdul Wahab Fenner, Ketua Pegawai Eksekutif SSM dan En. Khuzairi Yahaya, Timbalan KPE (Pendaftaran dan Perkhidmatan Perniagaan).
... See MoreSee Less

View on Facebook

12,184 total views, 24 views today