• Apakah yang dimaksudkan dengan UTC? UTC adalah singkatan kepada Urban Transforma…

    Posted on January 8, 2013 by in UTC Perak Apakah yang dimaksudkan dengan UTC?
    UTC adalah singkatan kepada Urban Transformation Centre atau lebih ‘Pusat Transformasi Bandar’. Ia adalah salah satu usaha dan inisiatif Kerajaan bagi menyediakan pelbagai khidmat utama Kerajaan atau sektor swasta kepada komuniti Bandar di dalam satu pusat sehenti atau di dalam satu bangunan.
    UTC juga merupakan sebahagian daripada strategi Lautan Biru (Blue Ocean Strategy) yang diperkenalkan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan Kerajaan melalui kerjasama strategik antara pelbagai agensi Kerajaan termasuk penglibatan sektor swasta.
    Secara umumnya, komuniti Bandar boleh membuat pelbagai urusan dengan jabatan kerajaan dan swasta dalam satu bangunan. Ianya dapat menjimatkan masa sekaligus memudahkan komuniti tanpa perlu pergi ke bangunan-bangunan Kerajaan yang lain

Comments are closed.