• Apakah slogan yang melambangkan perkhidmatan di UTC? Slogan yang melambangkan p…

    Posted on January 8, 2013 by in UTC Perak Apakah slogan yang melambangkan perkhidmatan di UTC?

    Slogan yang melambangkan perkhidmatan di UTC ialah ‘Satu Pusat Pelbagai Perkhidmatan’.

Comments are closed.