• Apakah perkhidmatan yang disediakan di UTC? Antara perkhidmatan yang disediakan…

  Posted on January 8, 2013 by in UTC Perak Apakah perkhidmatan yang disediakan di UTC?

  Antara perkhidmatan yang disediakan di UTC ialah :
  Perkhidmatan Gunasama Kerajaan seperti kaunter Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan, Lembaga Hasil Dalam Negeri, e-Perolehan, Imigresen, termasuk agensi-agensi Kerajaan Negeri
  Perkhidmatan Kesihatan seperti Klinik 1Malaysia
  Perkhidmatan Keselamatan seperti Kiosk PDRM
  Perkhidmatan Pendidikan, Latihan dan Pekerjaan seperti Jobs Malaysia, Jabatan Tenaga Kerja
  Perkhidmatan Kewangan seperti kaunter Bank Simpanan Nasional, PTPTN, Bank Rakyat, perkhidmatan Automatic Teller Machine dan Cash Deposit Machine
  Perkhidmatan Pembangunan Perniagaan dan Keusahawanan seperti MARA, TEKUN, Suruhanjaya Syarikat Malaysia
  Perkhidmatan Utiliti seperti TM Point, Tenaga Nasional Berhad, Indah Water Sdn. Bhd., Pos Malaysia
  Perkhidmatan Pembangunan Belia seperti fitness centre, music centre, pusat belia
  Perkhidmatan Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat seperti Anjung Karisma, Pusat Penempatan Harian Warga Emas
  Perkhidmatan NGO

Comments are closed.